Sunlight cooking is een goedkope en duurzame manier van koken, die is ontwikkeld voor zonnige gebieden op aarde. In de figuur hieronder zijn deze gebieden met geel aangegeven. Onze innovatieve kookoplossing kan het leven van mensen in ontwikkelingslanden enorm verbeteren. Maar het kan bijvoorbeeld ook heel nuttig zijn voor campings in zuid-Europa, waar het in veel gebieden niet meer is toegestaan om bij de tent te barbequeën, vanwege brandgevaar.

world_beam_8100_1_687x343