In deze rubriek willen we u graag informeren over de huidige situatie van ontwikkeling van ons prototype en ons marktonderzoek en over welke problemen we daarbij tegenkomen, die een creatieve oplossing vragen in de komende maanden.

 

 

Technologie R&D

Voor SUREST International is technologie ontwikkeling een punt van voortdurende aandacht. Op dit moment proberen we de warmteopslag tank te optimaliseren, o.a door verschillende opslagmedia te testen, zoals vaste stoffen, vloeistoffen en zogenaamde phase change materials. Het is zoeken naar een balans tussen enerzijds een zo groot mogelijke warmteopslagcapaciteit en anderzijds om te proberen om de tank zo compact en zo hanteerbaar mogelijk te maken.

 

Marktonderzoek

Momenteel zijn we druk bezig om de belangrijkste uitgangspunten van het  business model van SUREST te valideren, door een groot aantal potentiële klanten te interviewen, om zeker te weten dat we hun “pijn”begrijpen en dat we in staat zijn om een oplossing te verschaffen die die pijn verzacht en kan oplossen. Dit validatie-traject wordt gesponsord en gecoacht door het Climate KIC programma.