Het SUREST team

 

 Theo Eeuwes (MSc) – founder, technology development, R&D, IP protection

Theo EeuwesMet veel creativiteit en enthousiasme werkt Theo aan uitvindingen, vooral op het vlak van duurzaamheid. Vaak werkt hij in samenwerking met kennisinstituten, zoals de HAN, Universiteit Twente en KEMA. Zijn uitvindingen zijn altijd praktisch, betaalbaar en zo simpel mogelijk.

Theo is eigenaar van Spring IP BV, dat is opgericht om het Intellectueel Eigendom te beschermen en beschikbaar te maken voor de markt. Deze BV zal tevens dienen als de holding maatschappij voor innovatieve SUREST producten, waarvan de sunlight cooker het eerste product is. Theo is tevens eigenaar van IDeeuwes: een bedrijf dat uitvindingen doet op het gebied van duurzaamheid en energie. 

Email: info@ideeuwes.nl; mobiel: +31 6 537 276 43

 

 

 

Leen Kuiper (PhD) – cofounder, international business development & marketing

Leen KuiperLeen heeft veel ervaring als senior project manager, verantwoordelijk voor de  internationale business development van duurzame energie projecten. Hij is in staat om marktontwikkelingen te vertalen naar nieuwe  business kansen; en kansen om te zetten naar project realisatie. Daarom is hij erg goed in het formuleren van business propositions die nieuwe markten kan openen. Bovendien heeft Leen met zijn gezin 3 jaar lang in het zonnige noorden van Kameroen gewoond en heeft in de jaren daarna frequent naar andere Afrikaanse landen gereisd. Daarom kent hij de regio en de doelgroep goed vanuit zijn eigen directe ervaring.

 

Email: leen.kuiper@xs4all.nl; mobiel: +31 6 392 679 41; linkedin: Leen Kuiper 

 

 

Wahida Wardak (BSc) – business support en liaison/backoffice voor lokale ondernemers

Ondersteunt SUREST International met het in kaart brengen van de financieringsmogelijkheden, marketing en verkoop. Voor de Indiase markt doet ze een marktanalyse en ontwikkelt een business plan voor het markt segment van ondernemers. Wahida is de contactpersoon voor het marktsegment van lokale ondernemers en MKB bedrijven in ontwikkelingslanden en geeft ondersteuning bij de back-office, verkoop, marketing en financiering mogelijkheden.

Email: ww.surest@gmail.com