SUREST International is een bedrijf (i.o.) dat een innovatief en technisch geavanceerd systeem om op zonlicht te koken, op de markt brengt, om een betaalbare en duurzame kookoplossing te bieden aan arme mensen in ontwikkelingslanden.

 

De SUREST Sunlight Cooker

De SUREST Sunlight Cooker heeft als unieke producteigenschappen een zonnevolgsysteem en een tank voor de opslag van warmte. Het volgsysteem (sun tracker) zorgt ervoor dat het zonlicht via een lens continue wordt opgevangen en opgeslagen in een geïsoleerd warmte-opslagvat. Het grote nadeel van conventionele parabool solar cookers is dat zij de beweging van de zon niet kunnen volgen. Wij hebben dit opgelost door een volgsysteem in te bouwen waardoor het licht van de zon ten alle tijden optimaal wordt opgevangen.

 

Hoe werkt het?  

Voor arme mensen in de Derde Wereld, die momenteel zijn aangewezen op het verzamelen van brandhout of het kopen van houtskool om op te koken, is onze SUREST Sunlight Cooker een efficiënte state-of-the-art technologie die zonlicht verzamelt en opslaat in een warmteopslagtank, die vervolgens losgekoppeld kan worden van het oplaadstation, om erop te koken op elke gewenste plek en op elk gewenst tijdstip, bijvoorbeeld in de avonduren.

Hiermee onderscheidt de SUREST Sunlight Cooker zich wezenlijk van andere solar cookers, die alleen kunnen functioneren in de volle zon en die doorgaans een (te) geringe kookcapaciteit hebben om er een volledige maaltijd mee te kunnen bereiden. Bij ons product is het verzamelen van zonne-energie losgekoppeld van het gebruik van de opgeslagen warmte. Met de warmteopslagtank kan flexibel worden gekookt, in overeenstemming met de kookgewoonten en het kooktijdstip van de lokale bevolking.

 

Demo 6128

warmtevat proto 1  029

 

SUREST Sunlight Cooker prototype 2.0                                                                                     Warmteopslagtank wordt opgeladen

 

Nadat de opgewarmde opslagtank is losgekoppeld van het laadstation, wordt er een geïsoleerde transportdeksel op vastgeklikt. Dan kan de tank worden bezorgd op de plek waar je wilt koken. Daar haal je de transportdeksel eraf en kun je een pan zetten op de warme kookplaat. Met een volle tank kun je ongeveer 2 uur koken. De tank is ongeveer 70 cm hoog. Als vrouwen liever  op de grond zittend willen koken dan kan de tank desgewenst in een ondiepe kuil worden geplaatst, zodat de kookplaat 40 cm boven de grond uitsteekt.

 

cirkelvat en pan en handvat


 

De eindgebruikers betalen alleen een vergoeding voor de warmte die in de tank is opgeslagen. Ze hoeven dus niet zelf te investeren in de SUREST technologie. Het lijkt op de verkoop van butagas: als eindgebruiker betaal je alleen voor de inhoud en niet voor de gasfles (hoogstens een eenmalig statiegeld), noch voor de vulmachine om de gasflessen te vullen. De benodigde investering kan bijvoorbeeld worden voorgefinancierd door de beheerders van een vluchtelingenkamp of (via micro-krediet) door lokale ondernemers. Daarmee is de SUREST Sunlight Cooker een ideale kookoplossing voor 3 miljard mensen!

 

Markt 

Vluchtelingenkampen in zonnige gebieden zijn onze belangrijkste afzetmarkt: de helft van het totale aantal van 700 vluchtelingenkampen is zeer geschikt voor onze technologie. Wereldwijd zijn er tientallen NGO’s actief met hulpverlening aan vluchtelingen. Hiervan is UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) veruit de grootste organisatie. Wij willen daarom proberen om een demonstratieproject in een vluchtelingenkamp op te zetten, dat gerund wordt door de UNHCR, om de SUREST Sunlight Cooker in de praktijk te demonstreren. Dan zou de UNHCR onze “launching customer” kunnen worden. 

Op dit moment wordt het probleem van luchtvervuiling binnenshuis door het koken op houtvuurtjes aangepakt door NGO’s en internationale donororganisaties door de introductie van verbeterde houtoventjes en houtkachels voor arme gezinnen in ontwikkelingslanden. Echter, verbeterde houtkacheltjes veroorzaken nog steeds luchtvervuiling terwijl ook het verzamelen van voldoende brandhout vaak een groot probleem blijft. Het biedt weliswaar enig soelaas, maar het is geen échte oplossing voor het probleem.

 

four-women-carrying-firewood

 

Conventionele solar cookers vormen eigenlijk geen concurrentie voor de SUREST Sunlight Cooker omdat ze niet zijn uitgerust met een zonnevolgsysteem en omdat ze geen loskoppelbare warmtetank hebben. Recentelijk zijn in een aantal vluchtelingenkampen traditionele solar cookers geïntroduceerd, wat de urgentie illustreert voor goedkope en duurzame kookoplossingen, zelfs al zijn ze niet erg geschikt voor de lokale kookgewoontes en passen ze niet goed in het dagelijkse tijdschema van huishoudens in vluchtelingenkampen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat de SUREST kookoplossing enthousiast zal worden ontvangen en geadopteerd door de vluchtelingenpopulatie. Bovendien zal het geld besparen voor de hulporganisaties, wat dan beschikbaar kan komen voor andere dringende zaken.