Toepassingen in vluchtelingenkampen

Vluchtelingenkampen zijn vaak gelegen in zonnige gebieden en ze herbergen tienduizenden vluchtelingen die dringend behoefte hebben aan vrijwel alles: huisvesting, voedsel, gezondheidszorg, schoon drinkwater, educatie, werkgelegenheid en ook brandstof om op te koken.Om te voorkomen dat vluchtelingenkampen een desastreuze impact hebben op hun veelal kwetsbare omgeving en om problemen te voorkomen met de bevolking van de omringende dorpen, zijn de beheerders van deze kampen voortdurend op zoek naar betaalbare en duurzame kookoplossingen.

 

vluchtelingenkamp

 

De SUREST Sunlight Cooker is een gemakkelijk te gebruiken en robuust kooktoestel, dat geen luchtvervuiling teweeg brengt, dat economische kansen biedt en de hoognodige werkgelegenheid creëert voor de bewoners van vluchtelingenkampen en dat bovendien ontbossing en klimaatverandering tegengaat. Daarom zien wij vluchtelingenhulporganisaties als onze belangrijkste klant. In totaal zijn er wereldwijd 700 vluchtelingenkampen waarin meer dan 20 miljoen mensen een tijdelijk onderkomen vinden. Sommige van deze kampen zijn overigens niet erg tijdelijk: het oudste en grootste kamp ligt in Kenia en bestaat al 20 jaar en er wonen meer dan 220.000 mensen!

Onze Sunlight Cooker kan vooral nuttig worden ingezet in de fase volgend op een acute noodsituatie als gevolg van een natuurramp of oorlogsdreiging, wanneer de omstandigheden in het vluchtelingenkamp enigszins zijn “gesetteld” en men open staat voor structurele oplossingen die het welzijn en welbevinden van de mensen sterk kan verbeteren.

 

 

 

 

 

 

Toepassing in steden

Maar ook arme mensen in sloppenwijken rond de steden in de Derde Wereld hebben veel baat bij een duurzame kookoplossing: zij kunnen in de stad nauwelijks zelf hout sprokkelen en zijn dus aangewezen op verkopers van brandhout en houtskool, waardoor ze veel geld kwijt zijn aan een dagelijkse portie brandhout om op te koken: dat varieert van $0.25 tot $0.50 voor brandhout terwijl houtskool in sommige steden zelfs meer dan $0.70 per portie kost (bijvoorbeeld in Congo Kinshassa)!

 

koken buiten 1

 

Omdat de meeste mensen in ontwikkelingslanden zich geen dure kooktoestellen kunnen veroorloven als ze slechts een besteedbaar budget hebben van $2 per dag, richtten wij ons met onze marktbenadering op lokale ondernemers / MKB bedrijven die zich de aanschaf van één of meerdere SUREST Sunlight Cookers wél kunnen veroorloven.

De eindgebruikers (arme vrouwen in de Derde Wereld) betalen dan alleen voor het gebruik van de zonnewarmte die zit opgeslagen in een warmtevat, waarvoor ze niet meer hoeven te betalen dan dat ze nu kwijt zijn aan brandhout of houtskool: gemiddeld $0.40 per dag. De lokale ondernemer verkoopt dus eigenlijk “pakketjes zonnewarmte”, waarmee hij zijn investering dan in 2 tot 3 jaar kan terugverdienen. Dat is voor hem een interessante business case. De benodigde investeringen voor de lokale ondernemer om een SUREST Sunlight Cooker aan te schaffen, zijn wellicht met een micro-krediet te regelen.

 

geld

 

Op het platteland heeft ons kooktoestel op zonlicht het belangrijke voordeel dat vrouwen en meisjes geen tijd kwijt zijn met het zoeken naar brandhout, zodat ze meer tijd over houden voor andere belangrijke dingen. Het voorkomt bovendien ontbossing en degradatie van natuurlijke bosecosystemen, die gepaard gaat met de productie van houtskool. De productie van houtskool is vaak heel inefficiënt: 10 m3 brandhout levert slechts 1 m3 bruikbare houtskool op!

 

 

 

truck houtskool

 Transport van zakken met houtskool naar de stad

  • ? VOORDELEN

  • PRODUCT/MARKT

  •