Sociale en ecologische voordelen

 

Duurzaamheid

Door te koken met zonlicht, zal er aanzienlijk minder hout en houtskool worden gebruikt, waardoor ontbossing, bodemdegradatie en zelfs woestijnvorming kan worden vertraagd en worden tegengegaan. Dit is een groot probleem veel in aride en semi-aride gebieden in de Tropen.

 

Betere kansen voor vrouwen en meisjes

Vrouwen en meisjes zullen minder tijd en middelen kwijt zijn aan het verzamelen van brandhout en het maken van vuur. Daarmee ontstaan betere kansen en mogelijkheden voor vrouwen voor onderwijs en ontwikkeling.

 

Gezonde leefomstandigheden

Doordat er binnenhuis niet meer op houtvuur gekookt hoeft te worden, zal het inademen van schadelijke rook flink minder worden, wat direct een betere gezondheid tot gevolg heeft. Hier profiteren vooral vrouwen en kinderen van.

 

Stimuleren van de economie

Wij willen lokale ondernemers stimuleren om onze SUREST Sunlight Cooker aan te schaffen, waarmee ze lokaal een interessante business kunnen opzetten door het verkopen van “pakketjes zonnewarmte” om op te koken. Lokale ondernemers in ontwikkelingslanden ontplooien vaak meerdere activiteiten tegelijk. De productie en verkoop van de zonnewarmte die zit opgeslagen in de oplagtankjes, is voor hen een mooie aanvulling op hun huidige business portfolio.

 

 

vrouw met hout op schouder

 

 

Positieve gevolgen voor het klimaat

Een gemiddeld huishouden in ontwikkelingslanden verbruikt 2 m³ hout per jaar om de maaltijd mee te bereiden. Omdat deze hoeveelheid hout overeenkomt met 1,6 ton CO² , zal de SUREST Sunlight Cooker de CO² emissie met 1,6 ton per jaar per kooktoestel reduceren, uitgaande van een vrijwel dagelijks gebruik in zonnige gebieden. Wanneer zo’n huishouden relatief veel houtskool gebruikt om op te koken, wat in steden vaak het geval is, dan is de CO² reductie nog veel groter (> 2 ton/jaar).

Als we onze SUREST Sunlight Cookers zouden verkopen aan een miljoen huishoudens dan zou dit corresponderen met een CO² emissie reductie van 1.000.000 x 2 ton = 2 miljoen ton CO² equivalenten/jaar.  Als alle 3 miljard mensen, die nu nog op hout koken, zouden overstappen op het koken met zonlicht, dan is positieve impact op het klimaat aanzienlijk!  3 miljard mensen = 500 miljoen gezinnen x 2 ton CO² = 1000 Megaton CO² equivalenten per jaar. Het huidige mondiale niveau van uitstoot van broeikasgassen ligt rond de 50.000 Mton CO² equivalenten/jaar. Dat zou dus 2% reductie betekenen van de wereldwijde uitstoot!

 

 

  • PRODUCT/MARKT

  •